Co děláme?

A s kým spolupracujeme

O nás

Co děláme?
Podporujeme veřejně prospěšnou a komunitní práci, sociální práci

Propagujeme hodnoty rodiny a jejich různých typů a komunitního života v celé jejich šíři (zejména mateřství, otcovství, mezigenerační vztahy, rodičovské role, manželské a partnerské kompetence, minority, ekologie a zdravý životní styl, dobrovolnictví a svépomoc, aktivity vzdělávací, výchovné, sportovní a volného času dětí a mládeže), provádí osvětu a lobbing, propaguje zájmy svých členů a jejich cíle směrem k úřadům státní správy a samosprávy, dalším organizacím a odborné i laické veřejnosti na národní i mezinárodní úrovni, vykonává aktivitní fundraising a spolupracuje s firmami a podnikatelským sektorem, poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby, pořádá semináře, workshopy a další vzdělávací akce, pořádá kulturní a charitativní akce, rozvíjí spolupráci s organizacemi podobného typu v zahraničí.

Náš tým

Jsme tady pro Vás

Podívejte se na náš Facebook

GDPR

RKC Chaloupka v souvislosti s ochranou osobních údajů je v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob a řídí se zásadami o zpracování a ochraně osobních údajů.

Kontaktujte nás

Přejít k navigační liště