16.6.2015

O nás

Druh obecně prospěšných služeb
  • podporuje a vykonává veřejně prospěšnou a komunitní práci, sociální práci a sociální služby,
  • poskytuje služby pro rodiny a jejími různými typy jako prevenci sociálně patologických jevů,
  • aktivizuje občanskou angažovanost,
  • propaguje hodnoty rodiny a jejich různých typů a komunitního života v celé jejich šíři (zejména mateřství, otcovství, mezigenerační vztahy, rodičovské role, manželské a partnerské kompetence, minority, ekologie a zdravý životní styl, dobrovolnictví a svépomoc, aktivity vzdělávací, výchovné, sportovní a volného času dětí a mládeže), provádí osvětu a lobbing,
  • propaguje zájmy svých členů a jejich cíle směrem k úřadům státní správy a samosprávy, dalším organizacím a odborné i laické veřejnosti na národní i mezinárodní úrovni,
  • vykonává aktivitní fundraising a spolupracuje s firmami a podnikatelským sektorem,
  • poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby,
  • pořádá semináře, workshopy a další vzdělávací akce,
  • pořádá kulturní a charitativní akce,
  • rozvíjí spolupráci s organizacemi podobného typu v zahraničí.

 

Projektová a grantová činnost – stručný popis již odevzdaných grantů a projektů
Grant Evropských strukturálních fondů a MPSV

Název projektu: Začátek je důležitý
Popis projektu: Zaměřen na podporu uplatnění se na trhu práce pro děti a mladé lidi bez rodin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

16 − 5 =

Přejít k navigační liště